Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

7110 afbf 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viairmelin irmelin
8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa vialaluna laluna
chude-mleko
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viaohhh ohhh
chude-mleko
Tam gdzie trzeba krzyczeć mówię szeptem.
— Różewicz
Reposted fromazalia azalia viakomplikacja komplikacja

February 17 2018

chude-mleko
1693 fbf3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
chude-mleko
5075 eb22
chude-mleko
7938 e14d
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdoedeer doedeer viagdziejestola gdziejestola
chude-mleko

January 25 2018

chude-mleko
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viadobby dobby

January 24 2018

chude-mleko
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaszlugtime szlugtime
chude-mleko
5468 25a2 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaszlugtime szlugtime
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

chude-mleko
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
chude-mleko
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viacytrusowa cytrusowa
chude-mleko
Dobry pocałunek czujesz między udami
Reposted fromenchantement enchantement viacytrusowa cytrusowa
chude-mleko
chude-mleko
9441 f9ca
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viawarkocz warkocz
chude-mleko
6308 36c0 500
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viawarkocz warkocz
chude-mleko
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl