Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

chude-mleko
Reposted frombluuu bluuu viaToshi Toshi
chude-mleko
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viaeterycznie eterycznie
chude-mleko
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viaToshi Toshi
chude-mleko
9833 f9c5
Reposted fromKejstyna Kejstyna viaToshi Toshi
chude-mleko
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid vialaluna laluna
9699 7486 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialaluna laluna
chude-mleko
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
— Rachel Van Dyken – Ruin
Reposted fromSkydelan Skydelan vialaluna laluna
chude-mleko
2783 4938
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
chude-mleko
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viagdziejestola gdziejestola

November 22 2017

4367 5d32
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
7932 29ec 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
chude-mleko
6681 18f8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
5001 6bf0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
5439 87b9
chude-mleko
9793 2019 500
Reposted fromdossya dossya viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
4117 2cd2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl