Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

chude-mleko
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę.
— Lisa Schroeder - Falling For You
chude-mleko
0273 1f31

 

chude-mleko
Jestem Julią
mam lat 23
dotknęłam kiedyś miłości
miała smak gorzki
jak filiżanka ciemnej kawy
wzmogła
rytm serca
rozdrażniła
mój żywy organizm
rozkołysał zmysły

odeszła

Jestem Julią
na wysokim balkonie
zawisła
krzyczę wróć
wołam wróć
plamię
przygryzione wargi
barwą krwi

nie wróciła

Jestem Julią
mam lat tysiąc
żyję
— Halina Poświatowska
Reposted fromvanirr vanirr viagdziejestola gdziejestola
5857 bc91 500
Reposted fromkulamin kulamin viagdziejestola gdziejestola
chude-mleko
chude-mleko

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
chude-mleko
8111 9d42 500
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
chude-mleko
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
chude-mleko
2151 6bc0
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola

June 16 2017

chude-mleko
chude-mleko
6693 d439
story of my life
Reposted fromhajskul hajskul viagdziejestola gdziejestola
chude-mleko

June 14 2017

June 11 2017

chude-mleko
4558 0bda 500
czy doczekał
chude-mleko
3916 8195
chude-mleko
Czasem myśle, że moje życie to żart. A potem przypominam sobie, że żart powinien być choć trochę zabawny.
— Moja dusza pachnie tobą
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl