Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

chude-mleko
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaGabreiila Gabreiila

September 15 2018

chude-mleko
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialaluna laluna

September 12 2018

chude-mleko
wciąż moje ulubione <3

/oldżin
Reposted frommajkey majkey vialaluna laluna
chude-mleko
3074 e52d 500
Reposted fromonlyman onlyman viabangbangimdead bangbangimdead
chude-mleko

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakatalama katalama

July 22 2018

chude-mleko
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawarkocz warkocz
chude-mleko
3043 2f7b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
3916 d5ef

fehral:

oldfarmhouse:

In the woods

http://pin.it/_lbPcvw

F E H R A L | win or learn, never lose. | IG: itsjesslam

chude-mleko
Reposted frombluuu bluuu

July 18 2018

chude-mleko
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viawarkocz warkocz
chude-mleko
chude-mleko
8549 5d6a 500
Reposted fromzciach zciach viasatyrlane satyrlane

May 12 2018

chude-mleko

May 03 2018

chude-mleko
9971 cd87 500
chude-mleko
chude-mleko
3604 15e3 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead
chude-mleko
chude-mleko
Reposted fromshakeme shakeme viabangbangimdead bangbangimdead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl