Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

chude-mleko
Zdziwisz się, jak łatwo jest wstawać rano, kiedy wiesz, że za chwilę będziesz robiła coś, co nie sprawia, że chcesz zeskoczyć z piętra autobusu prosto pod jego koła
— od Moni, która czyta dobre książki
chude-mleko
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viaczarnemajtki czarnemajtki
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaMezame Mezame
chude-mleko
Reposted fromtoft toft viaMezame Mezame
chude-mleko
8286 6ea0
chude-mleko
6966 5094 500
chude-mleko
9735 9f99 500
Reposted fromallblack allblack viajesuismadeleine jesuismadeleine
chude-mleko
8503 052b 500
Reposted fromipo ipo viajesuismadeleine jesuismadeleine
chude-mleko
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viajesuismadeleine jesuismadeleine
chude-mleko
7669 b88b 500
Reposted fromseaweed seaweed viajesuismadeleine jesuismadeleine
chude-mleko
7109 1188
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
chude-mleko
YAY! I LOVE IT <333
chude-mleko
7250 7e30 500
Reposted fromrightmeeow rightmeeow viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
2722 f4f8
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viasatyrlane satyrlane

May 12 2019

chude-mleko
3053 d7b2
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasatyrlane satyrlane
7176 a54e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasatyrlane satyrlane
chude-mleko
2671 52a0 500
chude-mleko

Creative photos from mom and her two daughters

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl